O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawno-podatkowych oraz doświadczeniu w księgowości, nasze usługi świadczymy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów branżowych. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości, wdrażamy zakładowy plan kont. Wyprowadzamy zaległości z firmy. Pomagamy w zakładaniu działalności i spółek. Zapraszamy.