Oferta

Na zakres współpracy z Biurem nowej Firmy mają wpływ czynniki:

 • ilość dokumentów księgowych,
 • forma dostarczania dokumentów,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • zakres spraw, którymi miałoby zajmowaæ się Biuro.
Oferta Biura Rachunkowego może być modyfikowana i dopasowywana pod konkretnego Klienta, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt współpracy.
Cena ustalana jest indywidualnie z Klientem.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie firmy z zaległości

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 • Roczne zeznania podatkowe

 • Weryfikacja wystawionych przez klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Doradztwo podatkowo-prawne